11. Kåsta-Häggvik

Längd, korta vägen: 3,8 km
Längd, långa vägen: 10,2 km
Svårighetsgrad: Medel - Krävande (beroende på vägval)

Etappen börjar i Kåsta. Där delar sig Världsarvsleden och det finns två alternativ för att ta sig till Häggvik. Det kortare alternativet följer inledningsvis den branta vägen som leder upp till masten på Ringkallen, för att sedan vika av på en stig ner mot Gärde.

Det andra alternativet är att följa vägen genom Kåstaänget och sedan ta dig upp till Ringkallens topp vid Sörlevikens inlopp. Den här sträckningen på Ringkallen följer sedan en gammal forväg till Gärde. Ringkallens topp är 273 meter hög och från masten leder en liten stig till en utsiktsplats.

Där de två ledalternativen möts i Gärde fortsätter Världarvsleden ett par hundra meter genom skogen, därefter följer ett kort avnitt längs asfaltsvägen. Leden viker sedan ner på gamla byvägen genom Häggvik. Där finns en rastplats. I Häggvik finns korsbyggnaden "Farfars" och museianläggningen Mannaminne.

Fler leder: Från Häggvik till Själand går Björnåsleden.
Boende:

Kåsta B&B, Två stugor: 0613-250 09
Mannaminne, hotell, stugor, vandrarhem: 0613-202 90 www.mannaminne.se
I Björnås: Pelle Åbergsgården: 076- 946 81 84 www.pelleabergsgarden.se
Mat:
Mannaminne: 0613-202 90 www.mannaminne.se
Vatten:
Det finns en kran på garaget vid informationstavlan i Kåsta.

 


Kåsta. Foto: Anna Renström


Smultron. Foto:Anna Renström


Vy mot Sörleviken. Foto: Anna Renström

Logga © Världsarvsledens Vänner. Världsarvsleden, The World Heritage Trail