Skötsel

Från och med vandringssäsongen 2015 sköts Världsarvsleden av oss i den ideella föreningen VV, Världsarvsledens Vänner, genom ett nätverk av privatpersoner, markägare och föreningar. TACK till alla!

Kramfors kommun har stöttat oss ekonomiskt. Detta går till tryckkostnader av kartmaterial, förbrukningsmaterial och till förbättringar av leden. TACK!

Markavtal
Markavtalen medger endast att ca 1 meters bredd röjs för Världsarvsleden. Markägare ska kontaktas före röjning utöver detta.
Huvudman för markavtalen är Nordingrå intresse och företagarförening NIFF.

Försäkringar
Du som röjer ideellt ansvarar själv för egen olycksfallsförsäkring.

Naturreservat
Världsarvsleden ansluter till flera naturreservat. Dessa sköts av Länsstyrelsen.

Vill du hjälpa till att sköta leden? Har du upptäckt något problem?
Om slyet regelbundet hålls efter behöver inte arbetsinsatsen bli så stor. Vi tar gärna emot hjälp med att märka upp vissa stäckor och hålla efter slyet. Kanske ser du även möjligheter för hur leden kan utvecklas? Kontakta styrelsen i VV om du vill göra en insats.
admin@varldsarvsleden.nu

logo

DOKUMENT

Skötsel-röjning
Skötsel-märkning
Medhjälpare
Materialanskaffning
Säker skog: motorsågskörkort

Logga © Världsarvsledens Vänner, Världsarvsleden The World Heritage Trail