Naturreservat

Halsviksravinen
Högbonden Etapp 8
Högklinten Etapp 4
Norrfällsviken Etapp 2 - 3
Omneberget Etapp 4
Rammberget Etapp 3
Rotsidan Etapp 9
Storsand Etapp 2
Villmyran Etapp 2

Här kan du läsa om naturreservaten på Nordingrås egna hemsida: www.nordingra.nu

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservaten, men tänk på att det inte är tillåtet att:

  • Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp eller plocka örter, gräs, mossor eller lavar.
  • Köra eller ställa upp motorfordon annat än på anvisad plats.
  • Ställa upp hus- eller släpvagn.
  • Tälta annat än på anvisad plats.
  • Göra upp eld annat än på anvisad plats.
  • Använda radioapparat, grammofon, bandspelare eller musikinstrument på ett störande sätt.

Källa: Naturvårdsverket

Logga © Världsarvsledens Vänner, Världsarvsleden The World Heritage Trail