Stortorget

Ingår i Etapp 12

Längd enkel väg: 0,5 km

Ledmarkering_Världsarvsleden

Stortorget är en del av Gåsnäsberget, som ligger norr om Häggvik. Stigen till Stortorget nås från museianläggningen Mannamine.

Så sent som på mitten av 1800-talet var insjön Vågsfjärden en del av havet. Från utsiktsplatsen Stortorget syns landhöjningens fenomen med avsnörda havsvikar tydligt. Om 500 år kommer en ny sjö ha bildats när det smala sundet mellan Häggnor och Storberget har grundats upp. Häggvik var med sin skyddande hamn länge traktens handelscentrum.

Länk till Länsstyrelsens sida om Stortorget


Vy över Häggvik. Foto: Anna Greta Tjäder


Vy över Häggvik. Foto: Anna Greta Tjäder


Mannaminne. Foto: Joje von Boisman

PANORAMIC VISTA
Trail starts at Mannaminne. View over Häggvik and a landscape characterized by a land uplift lasting 10,000 years. Here you can see how an inlet – Vågsfjärden – has been cut off from the sea, one of the unique phenomena that earned the High Coast world heritage status.
MUSEUM
The open-air museum Mannaminne at Häggvik has over 60 buildings of cultural interest related to fishing, agriculture and art.

Dagsturer

Logga © Världsarvsledens Vänner,Världsarvsleden The World Heritage Trail