3. Norrfällsviken-Mjällom

Placeholder image

Längd: 9,2 km
Svårighetsgrad: Krävande

Två branta partier på ömse sidor om Bredviken gör att etappen mellan Norrfällsviken och Mjällom är krävande, dock finns trossräcken uppsatta på de brantaste partierna. Sträckan är omväxlande berg med hällmarker och låglänta, sandiga områden. Följ asfaltsvägen genom Norrfällsviken. Efter Hamnslåtten viker Världsarvsleden av på en mindre väg mot Trollarviken, varifrån även Rammberget naturreservat nås. En stig leder till branten ner mot Bredviken, som är en fin sandstrand. Från Bredviken är det en lång och brant stigning som är försedd med rep på sista delen upp till Flögberget, där man med en kort avstickare från Världsarvsleden kommer till Breviksstugan. Stugan är öppen för allmänheten och utsikten över Omnefjärden är storslagen. Sista biten mot Mjällom är en välanvänd och lättvandrad stig genom skogen. I Mjällom finns Kulturfabriken med cafée och utställning, samt en livsmedelsbutik.

Fler leder:
Från Breviksstugan går en naturskön, men brant, stig till Måviken.

Boende:
Norrfällsvikens Camping och stugby 0613-213 82 www.norrfallsvikenscamping.com
Norrfällsvikens hotell och Kustgårdens vandrarhem: 0613 - 21255 www.norrfallsviken.com
Vandrarhemmet Skogsblomman i Måviken: 0613 213 98, 070-60 61 833 (hit får även husdjuren följa med)
Måvikens camping: 070-300 11 69 www.maviken.com
Mat:
Fiskarfänget: 0613-211 42 www.fiskarfanget.se
Norrfällsviken Rum & Kök 0613 - 21255 www.norrfallsviken.com
Kulturfarbrikens café i Mjällom 0613-214 70
Livsmedel:
Servicepunkten i Mjällom 0613-210 05 I receptionen på Norrfällsvikens camping finns enklare livsmedel.

Norrfällsviken. Foto: Ann-Catrin Granbäck


Brant vid Bredviken. Foto: Hans Oscarsson


Stig från Bredviken. Foto: Anna Renström


Logga © Världsarvsledens Vänner. Världsarvsleden, The World Heritage Trail