7. Älgsjö-Bönhamn

Ledmarkering_Världsarvsleden

Längd: 5,5 km
Svårighetsgrad: Medel

Från vändplanen "Jössvika" i Älgsjö följs skyltningen mot Bönhamn. Man passerar resterna av Älgsjös sågverksmiljö, väl inne i byn är det jordbrukslandskapet som tar vid. Efter att ha passerat genom en gårdsgrupp, där schäfertiken Exa bor, viker leden in på en gammal körväg genom skogen.

På sträckans högsta krön finns ett rastbord och två avstickande stigar till utsiktsplatser. En stig leder till Älgsjöberget, den andra till en liten bergknalle intill leden. Vandringen fortsätter ner till Insjöbacken. Nere vid Bräcksand möts du av havets vågor. Sista biten mot Bönhamn är en stig som går över hällmarker förbi Piskarmalberget högt över havet.

Kafé:
Bönhamns brygga, sommaröppet 070-2136529

Offentligt WC finns vid kapellet i Bönhamn

Älgsjö. Foto: Hans Oscarsson


Krönet nedanför Älgsjöberget. Foto: Hans Oscarsson


Klipporna vid Bräcksand. Foto: Hans Oscarsson

Logga © Världsarvsledens Vänner. Världsarvsleden, The World Heritage Trail