Salsåker

Ingår i Etapp 1

Ledmarkering_Världsarvsleden

"Hälsans stig" är en lättvandrad, bred stig som följer strandlinjen i Salsåker och som sköts av Salsåkers byaförening. Historiska foton längs stigen visar hur området såg ut under sågverksepoken. I Salsåker finns en stor del av bebyggelsen från den tiden bevarad. Bilen kan parkeras vid Skatan.

Du kan även nå "Hälsans stig" från Världsarvsleden via en anslutande stig från Grista. Om du tittar på kartbilden så ser du att flera alternativa slingor skapas om områdets vägar inkluderas. Om du parkerar bilen vid Mjösjöns södra ände kan du välja att gå en cirka 1 km lång promenad runt tjärnen eller förlänga vandringen ner till Salsåker. I båda fallen går du vägen tillbaka.


Vy från Grista.  Foto: Anders Dahlin


Hälsans stig.  Foto: Anders Dahlin


Hälsans stig.  Foto: Anna Renström

SALSÅKER
Path from Grista down to shoreline stroll along Ullångersfjärden, illustrated by historical photographs of a former sawmill facility at Salsåker.

Dagsturer

Logga © Världsarvsledens Vänner, Världsarvsleden The World Heritage Trail