Norrfällsviken naturreservat

Ingår i Etapp 2 och Etapp 3

Ledmarkering_Världsarvsleden

Klapperfälten i Norrfällsvikens naturreservat kallades förr i folkmun för Hin Håles åkrar eller Djävulsåkrarna. Gamla strandlinjer vittnar om landhöjningens effekter. Berggrunden är röd nordingrågranit som är typisk för Höga kusten. Flera bronsåldersrösen finns i området. Stigen längs stranden mellan Hägget och golfbanan är handikappanpassad.

Intill naturreservatet ligger Norrfällsvikens fiskeläge som är över 350 år gammalt. Kapellet byggdes 1649, en enkel träbyggnad med fristående klockstapel. Här finns också Fiskevålens museum. Flera restauranger och möjligheter till boenden finns i området. Norrfällsviken av idag har utvecklats till något av ett fritidsparadis med ett stort utbud av service och aktiviteter.

Länsstyrelsens sida om Norrfällsvikens naturreservat


Gångväg för rullstol norr om Hägget. Foto: Hans Oscarsson


Skvalpudden. Foto: Marie Ödlund


Klapperfält med gamla strandlinjer: Foto: Anna Greta Tjäder

NATURE RESERVE
Old shorelines show the effects of the ongoing land uplift, following the last Ice Age. Prehistoric site with 14 cairns from the Bronze Age.  Viewing platform shaped as an inverted ship frame.

FISHING VILLAGE AND CHAPEL
Fiskeläget är över 350 år gammalt. De röda sjöbodarna trängs längs den smala bygatan.
350 year old fishing village. Red boat houses line the narrow village road. Fishermen`s chapel built in 1649, a simple wooden building with detached bell tower. Today, Norrfällsviken is a popular recreation centre offering a wide range of services and activities. Fiskevålen fishing museum.

Logga © Världsarvsledens Vänner,Världsarvsleden The World Heritage Trail