Led Ön

Längd: 6 km

Ledmarkering_Världsarvsleden

På Ön finns flera alternativ att vandra. Målen för de olika stigarna är utsiktsplatserna på Krikberget, Brattberget och Öjberget. Enklast är att utgå från den högt belägna parkeringsfickan intill Krikberget.
Led Ön är en av de tre leder som sköts av Omnevikens byaförening. Se folder PDF


Vy från Krikberget. Foto: Bruno Sjölander


Vy från Brattberget. Foto: Karl-Olof Omnell


Vy från Brattberget. Foto: Karl-Olof Omnell


TRAIL ÖN
Short walk to Krikberget. Views towards Mjällom and the open sea from Öjberget and Brattberget.

Dagsturer

Logga© Världsarvsledens Vänner. Världsarvsleden, The World Heritage Trail