Led Omne

Ansluter till Etapp 4

Längd: 6 km
Svårighetsgrad: Medel till krävande

Ledmarkering_Världsarvsleden

Det enklaste sättet att nå toppen av Omneberget är att utgå från högt belägna Omne by, där finns en anvisad parkering. Du kan även utgå från Omnebadet, varifrån det finns två stigalternativ till vindskyddet på toppen. Den kortare stigen är bitvis brant och svår att gå, den längre som passerar byn är flackare. Oavsett stigval passerar du en grotta som kallas Fårhuset. Det berättas att fåren tog skydd där, på den tiden tamdjuren gick på skogen och betade. En skylt pekar mot grottan.

Hela Led Omne bildar en slinga. Från Omnesjöns badplats, över Omneberget och genom Omnebergets naturreservat. Vid den barnvänliga badplatsen som sköts av byaföreningen finns en kran med dricksvatten, grillplatser och möjlighet att tälta. En handikappanpassad ramp leder till en grillplats en bit ut i sjön. Även ett av dassen är handikappanpassat.
Led Omne är en av tre leder som sköts av Omnevikens byaförening. Se folder PDF   


Omnesjöns badplats. Foto: Patrick Melander


Stig till toppen. Foto: Hans Oscarsson


Vy från Omneberget. Foto: Bruno Sjölander


TRAIL OMNE
Loop connecting to the World Heritage Trail, the nature reserve and the popular outdoor bathing place at Omnesjön. Wooden shelter on top of Omneberget, magnificient view. Along the path leading to the top, a cave called “Fårhuset” – or sheephut – has served as shelter for grazing animals. Easy walk starting in Omne village.

Dagsturer

Logga © Världsarvsledens Vänner,Världsarvsleden The World Heritage Trail