Högklinten naturreservat

Ingår i Etapp 4

Ledmarkering_Världsarvsleden

För den som vill uppleva världsarvet Höga kusten och förstå den unika landhöjningsgeologin, är Högklintens naturreservat ett fantastiskt besöksmål.

Orörda hällmarker med knotiga tallar dominerar. På syd- och ostsluttningarna, som under årtusendena varit exponerade av havets krafter, finns ett flertal klapperfält bl.a. ett av världens högst belägna på 260 meters höjd. Berggrunden består mest av röd nordingrågranit. Från det 281 meter höga berget är utsikten milsvid och vid klart väder framträder tydligt den högsta kustlinjen på bergshorisonten i norr och väster. På den branta norrsluttningen finns ett tiotal grottor, bl.a. Drakgrottan och Stora grottsalen. Ovanför Högklintens parkering går den ursprungliga stigen till toppen, som ett trevligt alternativ till bilvägen.

Vid parkeringen finns länsstyrelsens information om det geologiska besöksmålet Högklinten. Naturreservatet förvaltas av länsstyrelsen.

Slinga: Världsarvsleden har två ledalternativ vid Högklinten. Tillsammans utgör dessa en bra dagstur. Den 8 km långa slingan passerar Sandtjärnen, Lappkojmon och Motormuseet. Kort avstickare, Flögberget.

Vid Mjällomvikens Motormuseum finns allmänt WC och vandrarhem.

Länsstyrelsens sida om Högklintens naturreservat
Högklintens reservatskarta, PDF


Vy mot norr. Foto: Anna Greta Tjäder


Vy mot söder. Foto: Anna Greta Tjäder


Klapperfältet Storskravlet. Foto: Hans Oscarsson

NATURE RESERVE
Overall view from Örnsköldsvik to the north down to Härnösand. Several caves in northern hillside. Large shingle fields with distinct shoreline ridges on hillsides facing south and east, one located 261 m above sea level - the highest shingle field in the world.

Logga © Världsarvsledens Vänner,Världsarvsleden The World Heritage Trail