Bönhamn

Ingår i Etapp 7 och Etapp 8

Ledmarkering_Världsarvsleden


Bönhamn är av speciellt riksintresse med sjöbodar, kokhus och gistvallar. Fiskeläget, kapellet, småbåtshamnen och caféet bidrar till den unika miljö. Kapellet uppfördes ursprungligen på ön Höglosmen i mitten av 1600-talet, men flyttades till Bönhamn på 1800-talet då det fick sitt nuvarande utseende.  Konstverket Passage kan ses vid Bönhamns inlopp. Sommartid går dagligen flera båtturer till ön Högbonden.

Det finns flera vandringsalternativ i Bönhamn. Blå stigen som sköts av Bönhamn hamnförening är en 1,8 km naturslinga söder om Bönhamn. Den går från stora parkeringen ner till Kallviken och vidare till Bönhamn genom klippig skogsmark intill havet.  Längs Världsarvsleden strax norr om Bönhamn finns utsiktsberget Piskarmalberget i utsatt läge med grov sjö från nordost.

Konstverket Passage, Statens konstråd
Kyrkokartan om Bönhamns_kapell


Vy från Piskarmalberget. Foto: Anna Greta Tjäder


Bönhamns fiskeläge. Foto: Hans Oscarsson


Kallviken, Blå stigen. Foto: Anna Greta Tjäder


FISHING VILLAGE
Well preserved fishing village of special national interest with typical cottages and houses. Fishermen´s chapel originally erected on the island of Höglosmen, mid-17th century.
VIEW PISKARMALBERGET
High shoreline cliff just north of Bönhamn. Exposed location, with rough seas coming in from the northeast.
SHORT TRAIL: BLÅ STIGEN
Rocky coastline path south of Bönhamn, stunning views.

Tillbaka

Logga © Världsarvsledens Vänner,Världsarvsleden The World Heritage Trail