Barsta kapell

Ingår i Etapp 8 och Etapp 9


I norrsluttningen intill Barstas hamn står den enkla kapellbyggnaden från 1665. Interiören är rikt dekorerad och takmålningarna är utförda år 1699 av Roland Johansson Öberg. Initiativet att bygga kapellet togs av Nordingrås kyrkoherde Nikolaus Bozaeus. Gävlefiskarna och Barstas bofasta ansvarade för att uppföra kapellet.

Det finns flera vandringsalternativ i anslutning till Barsta kapell. Från kapellbacken går den blåmarkerade stigen till Rotsidans naturreservat. Världsarvsleden gula färgmarkeringar tar dig upp till Barstaberget. En stig längs Näsvikens norra strand leder till den geologiskt intressanta Röfvarklippan. Världsarvsledens Vänners geologiska information vid Stormyran nås via skogsbilväg.

Länstyrelsens informationssida om Barsta kapell


Originalmålningar från 1669. Foto: Hans Oscarsson


Barsta kapell. Foto: Hans Oscarsson


Barstaberget. Foto: Hans Oscarsson


Barsta is one of some 50 harbours built by fishermen from the area around Gävle. As early 1557, these men had been garanted exclusive fishing rights along the coast of "Norlandet" by the King Gustav Vasa. The chapel dates from 1665 and has a ceiling coverd with biblical scenes painted in 1699. Initially, the name of the village was spelled Barstadh. The ending - sta, indicated that Barsta is one of the oldest villages in Nordingrå.

Dagsturer

Logga © Världsarvsledens Vänner. Världsarvsleden, The World Heritage Trail