Världsarvsledens Dag 2017 i Bönhamn. Vinnarna i tipspromenaden presenteras längst ner på sidan.De rätta svaren till tipsrundan i Bönhamn är:

Fråga 1. Barn
Att vi har landhöjning i Höga Kusten har gjort att det är ett.... vaddå?
Rätt 1. Världsarv
X. Nationalpark
2. Naturreservat

Fråga 2. Barn
Hur tjock var isen här när den var som tjockast?
1. 1 km
X. 300 m
Rätt 2. 3 km

Fråga 3. Barn
I Sverige kan man hitta stora stenblock som ligger mitt i skogen, här och där. De kallas flyttblock eller jättekast. Hur har stenarna hamnat där?
1. En jätte kastade dem
Rätt X. Inlandsisen bröt loss dem från berget och flyttade dem.
2. Havet har flyttat på dem med vågkraft.

Fråga 4. Barn
Hur mycket höjer sig landet nu per år?
1. 8dm
Rätt X. 8mm
2. 8m

Fråga 5. Barn
Varför bodde inte människor i de städer och byar vi har idag längs kusten för 4000 år sedan?
Rätt 1. Därför att landet inte hade kommit upp lika mycket som idag och låg under vatten och man inte kunde bo där då.
X. De tyckte inte det var fint där.
2. Det bodde inga människor alls här för så länge sedan.

Fråga 6. Barn
Här från Bönhamn kan man ta båten ut till en ö. Vad heter den ön?
1. Ulvön
X. Trysunda
Rätt 2. Högbonden

Fråga 7. Barn
Hela världsarvsleden går genom ett område som heter...?
1. Bönhamn
Rätt X. Nordingrå
2. Nora

Fråga 8. Barn
Hur mycket har landet i Höga Kusten höjt sig sedan den senaste istiden?
1. 86m
X. 186m
Rätt 2. 286m

Fråga 9. Barn
Vad heter berget här i Bönhamn som blå stigen går runt?
Rätt 1. Kompassberget
X. Skuleberget
2. Omneberget

Fråga 10. Barn
Havet har spolat ur grottor ur berget här i Höga Kusten. vad heter dessa grottor?
1. Höga Kusten grottor
Rätt X. Lökgrottor
2. Nordingrågrottor

Fråga 11. Barn
Kommer landet alltid att höja sig i Höga Kusten?
1. Ja
Rätt X. Nej, bara tills det nått sitt ursprungsläge.
2. Nej, det är bara nån meter kvar.

Fråga 12. Barn
Vad heter de berg som var små öar precis efter det att isen smält bort från Höga Kusten?
1. Toppberg
X. Öberg
Rätt 2. Kalottberg

Fråga 1. Vuxen
Varför kallas den senaste istiden för Weichsel?
1. En man med namn Weichsel som klargjorde när denna istid var.
X. Det är ett tyskt ord som beskriver karaktären av denna is.
Rätt 2. Isen sträckte sig ner till en flod vid namn Weichsel

Fråga 2. Vuxen
Vad är det som gör att orkidéer trivs bra i Höga Kusten?
Rätt 1. Det finns kalk i marken efter en massa snäckor, så kallat skalgrus.
X. Här är berggrunden mycket kalkhaltig.
2. Det är landhöjningen som gör att orkidéer trivs extra bra här.

Fråga 3. Vuxen
Hur lång är världsarvsleden?
1. 130km
Rätt X. 100km
2. 110km

Fråga 4. Vuxen
Hur många världsarv finns det i Sverige?
1. 14
Rätt X. 15
2. 16

Fråga 5. Vuxen
Varför har Höga Kusten utnämns till ett världsarv?
1. Eftersom det är en ytterst vacker skärgård som dessutom har fina skogar.
Rätt X. Eftersom här finns det världens största landhöjning efter sista istiden och de bästa spåren av landhöjningen.
2. Eftersom vid har en så hög kust nära havet.

Fråga 6.Vuxen
Symbolen för världsarv ser ut så här men vad är ett världsarv egentligen?
Rätt 1. Ett naturområde eller kulturmonument som ska bevaras och skyddas, så att hela världen
och alla generationer kan få titta på det.

X. Platser som är vackra, samt inte alltför dyra semestermål för människor i hela världen.
2. En fond där människor från hela världen kan lägga in pengar som de har ärvt.

Fråga 7. Vuxen
Vad heter de stora fälten med stenar som man kan hitta i Höga Kusten?
1. Stenklapperfält
Rätt X. Klapperfältstenar
2. Klapperfält

Fråga 8. Vuxen
Vilken är urspolad tunnelgrotta, även kallad lökgrotta, är den längsta i vårt län?
1. Smitingengrottorna
Rätt X. Räckebergskyrkan
2. Mjältögrottan

Fråga 9. Vuxen
Om man fortsätter på världsarvsleden söderut, vilket kapell kommer man till härnäst?
1. Fällsvik
Rätt X. Barsta
2. Näsviken

Fråga 10. Vuxna
Vilken är den nordligaste platsen läng världsarvsleden?
Rätt 1. Mjällomslandet
X. Storsand
2. Östervaltobodarna

Fråga 11. Vuxen
Vid vilken av dessa platser sammanfaller världsarvsleden och Höga Kustenleden med varandra?
Rätt 1. Främmerveda
X. Nordingrå (Vallen)
2. Östansjö

Fråga 12. Vuxen
Vilket var följande berg kommer man inte förbi om man går Världsarvsleden?
1. Omneberget
Rätt X. Ängesberget
2. Själandsklinten

Vinnarna vuxen är: Catherine Lindén, Per Björkland, Märte-Lena Bergstedt, Ann-Charlotte Ullberg, Thomas Lindén och Åsa Nordius.

Barnrundans vinnare är: Saga Bylund och Angelina Thelin.

Naturum försöker kontakta vinnarna av priserna, som skänkts av Gårdsbutiken, Bönhamns brygga, Bearbetningscenter och Naturum Höga Kusten.

Tack till alla för gott samarbete!

Anna Carlemalm
Föreståndare / Manager
naturum Höga Kusten
Länsstyrelsen Västernorrland

Adress: Naturum Höga Kusten, Skuleberget, 870 33 Docksta
Telefon: +46 (0) 70 – 816 86 88

www.naturumhogakusten.se
www.facebook.com/NaturumHogaKusten

Tillbaka till start